Czy dzieci mogą być ŚWIADKAMI w procesie rozwodowym rodziców?

Osobiście jestem przeciwnikiem angażowania dzieci w dorosłe sprawy rodziców, tym bardziej, jeśli ma się to przyczynić do poróżnienia stosunków pomiędzy dziećmi a rodzicami. Sprawy rozwodowe nie należą do łatwych i przyjemnych. Często przed sądem dochodzi do uzewnętrznienia całego żalu rozwodzących się małżonków, a gdy chodzi o ustalenie winy któregoś z nich w rozkładzie pożycia małżeńskiego, na światło dzienne wyciągane są najgorsze rzeczy. Dlatego właśnie dzieci nie powinny być angażowane w proces o rozwód swoich rodziców.

Jednakże są sytuacje, w których udział dzieci w procesie będzie konieczny. Wyobraźmy sobie sytuację, w której żona znęca się nad mężem psychicznie i fizycznie. Na zewnątrz rodzina wygląda na normalną i szczęśliwą, ale w domowym zaciszu, mąż przeżywa codzienne piekło. W końcu postanawia rozwieść się z żoną i odebrać jej dzieci. W procesie rozwodowym nie jest w stanie udowodnić przed sądem swoich racji, gdyż nie ma świadków na okoliczność znęcania się żony nad nim, nie ma jakichkolwiek dokumentów w postaci notatek policyjnych, czy obdukcji, gdyż nigdy tego nie zgłaszał. Najbliżsi znajomi nie są w stanie potwierdzić jego stanowiska, gdyż zawsze widzieli zgodne małżeństwo i szczęśliwą rodzinę, a najbliżsi członkowie rodziny męża, o ile byli w ogóle zorientowani w sytuacji, mogą zostać łatwo zakwestionowani jako niewiarygodni ze względu na bliskie relacje z powodem. Właśnie w takich okolicznościach może się okazać, że zeznania dzieci zaważą na sprawie i udowodnią racje męża, dzięki czemu ten wygra sprawę.

Kodeks postępowania cywilnego przewiduje pewne ograniczenia w powoływaniu dzieci na świadków, właśnie w celu ochrony ich przed angażowaniem w spory rodziców. Należy o tym pamiętać i znać treść przepisu art. 430 Kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi:

Małoletni, którzy nie ukończyli lat trzynastu, a zstępni stron, którzy nie ukończyli lat siedemnastu, nie mogą być przesłuchiwani w charakterze świadków.

Z powyższej normy prawnej wynika jasna zasada, że dzieci (tj. zstępni) rozwodzących się rodziców (którzy w procesie rozwodowym są stronami), aby mogli być świadkami, muszą mieć ukończone 17 lat. Zasada ta dotyczy również dzieci adoptowanych przez oboje małżonków, jak i dzieci jednego z małżonków, które zostały następnie przysposobione przez drugiego małżonka. Inni małoletni muszą mieć ukończone 13 lat.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej lub chcesz skonsultować swoją sprawę, napisz do mnie wiadomość TUTAJ.

Podziel się: